درب اتوماتیک آسانسور

انواع درب اتوماتیک آسانسور . درب اتوماتیک آسانسور نیز همانند سایر درب ها دارای مدل های متفاوت و متنوعی می باشد. که از این بین می توان به درب های نیمه اتومات و درب های تمام اتومات اشاره کرد که هرکدام از آن ها با توجه به نوع عملکردشان کارایی متفاوتی خواهند داشت. .رب اتوماتیک…